Pang-abay

Pang-abay. (Adverb)
 – salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa, o kapwa pang-abay

 • isang uri ng panuring

URI NG PANG-ABAY

1. Pamanahonnagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa.

 1. May pananda
  Nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, hanggang
 2. Walang pananda
  – Kahapon, kangina, ngayon, mamaya, bukas, sandali,atb.
 3. Nagsasaad ng dalas
  Araw-araw, tuwing umaga, taun-taon

Continue reading “Pang-abay”

Advertisements

Pang-uri

Pang-uri. (Adjective)
salitang naglalarawan; nagbibigay turing
sa mga pangngalan o panghalip.

– isang uri ng panuring

KAYARIAN

 • Payak
  ito ay may mga likas na salita at walang

  – Halimbawa:
  buhay     payat     pula     itim

 • Maylapi
  – ito ay binubuo ng mga salitang
  ginagamitan ng mga panlaping magkauri
  – Halimbawa:
  kasama                mapayat
  mabuhangin              iyakin
 • Inuulit
  ito ay maaaring payak na inuulit at may unlaping ka-, ma-, o may-.

Continue reading “Pang-uri”

Pokus ng Pandiwa

Pandiwa

 • Ang pandiwaay salitang nagsasaad ng kilos.
 • Ito rin ay nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita.

POKUS NG PANDIWA

 • Ito ang relasyon ng pandiwa ng berbal na panaguri sa kanyang paksa o simuno.

 

 1. Pokus sa Aktor o Tagaganap
 • Ang paksa ay ang tagaganap ng kilos
 • Sumasagot sa tanong na “sino?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (mag- , um- , mang- , ma- , maka- , makapag- , maki- , magpa-)
 • Halimbawa
 • Tumula ng isang madamdaming piyesa si Francesca.
 • Ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay para sa ating bayan.

Continue reading “Pokus ng Pandiwa”

Tatlong Aspekto ng Pandiwa

Ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos. Ito rin ay nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita.

Tatlong Aspekto ng Pandiwa

1. Perpektibo (Pangnagdaan) o aspektong nagsasaad na tapos nang gawin ang kilos.

 • Halimbawa:

sumulat                      naglaba

2. Imperpektibo (Pangkasalukuyan) o aspektong nagsasaad na ang inumpisahang kilos ay patuloy pa ring ginagawa at hindi pa tapos.

 • Halimbawa:

sumusulat                      naglalaba

3. Kontemplatibo (Panghinaharap) o aspektong nagsasaad na ang kilos ay hindi pa nauumpisahan at gagawin pa lamang.

 • Halimbawa:

susulat                      maglalaba

Kakayahang Lingguwistik

Napaigting ang kaalaman ang nagsasalita nito sa mga pormal sa tuntunin sa gramatika ng wikang kanyang ginagamit.

Ano ang kakayahang lingguwistik sa Filipino?

-Tumutukoy ito sa anyong gramatikal ng wika sa lebel ng pangungusap. Continue reading “Kakayahang Lingguwistik”

Bahagi ng Pananalita

Mayroong dalawang bahagi ng pananalita ang PAG-UGNAY at PANANDA

I. PAG-UGNAY

A. PANGATNIG

– Ito ang mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita,parirala o sugnay.

 • Halimbawa:
 • at, pati, ni, subalit, ngunit, dahil, sapagkat, datapwat, bagaman, habang

Continue reading “Bahagi ng Pananalita”

Mga Diptonggo, Digrapo, at Klaster

I. Diptonggo

 • Ang diptonggo ay ang tunog na nabubuo sa pagsasama ng alin man sa limang patinig at ng mga malapatinig na w o y.
 • Ang diptonggo ay alin man sa mga tunog na /aw/, /ay/, /ey/, /iw/, /iy/, /oy/, o /uy/ sa isang pantig ng salita.
 • Ang /ew/, /ow/, at /uw/ay mga diptonggo subalit walang salita sa Filipino na may tunog na ganito.
  •  aliw (a-liw)  Ang diptonggo ay ang tunog na /iw/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na liw.
  •  sampay (sam-pay) ay may diptonggo na /ay/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na pay.
 • TANDAAN:
  • Walang diptonggo sa mga salita na may mga titik aw, ay, ey, iw, iy, oy, o uy kapag nahihiwalay ang dalawang titik sa pagpapantig.

Continue reading “Mga Diptonggo, Digrapo, at Klaster”

Patinig

 

I. Mga Salitang Filipino na may mga Tunog na Patinig›

 • ›/a/:  aliw  paso    bira
 • ›/e/:  eroplano  pares  ate
 • ›/i/:  ilog  prito  lalaki
 • ›/o/:  orihinal  propesor  hilo
 • ›/u/:  ulap  duhat  guru
 • ›/Ə/:  dakeapanak     mangan

Continue reading “Patinig”