Patinig

 

I. Mga Salitang Filipino na may mga Tunog na Patinig›

  • ›/a/:  aliw  paso    bira
  • ›/e/:  eroplano  pares  ate
  • ›/i/:  ilog  prito  lalaki
  • ›/o/:  orihinal  propesor  hilo
  • ›/u/:  ulap  duhat  guru
  • ›/Ə/:  dakeapanak     mangan

Continue reading “Patinig”

Advertisements

Pagpapakilala

Kami ay mga mag-aaral ng Baitang 11 sa Senior High School ng Dole Philippines School. Ang Diwanag ay tugon sa pangangailangan ng aming asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino sa ilalim ng pagtuturo ni Bb. Vina Ong. Layon nito na mapaibayo ang aming pagkatutong pangwika sa pamamagitan ng intergrasyon ng makabagong teknolohiya sa mga lunsarang pampagkatuto at maipahayag ang aming mga nilikha sa wikang Filipino. Ito ay itinuturing na makabuluhang instrumento ng paghahatid at/o pagpagbabahagi ng kaalaman at pagkatutong aming nakamit sa bawat aralin. Tampok sa blog na ito ang aming mga ulat, sulatin, at iba pang kaugnay na patunay ng pagkatuto.

Maligayang Pagbabasa!