Pokus ng Pandiwa

Pandiwa

 • Ang pandiwaay salitang nagsasaad ng kilos.
 • Ito rin ay nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita.

POKUS NG PANDIWA

 • Ito ang relasyon ng pandiwa ng berbal na panaguri sa kanyang paksa o simuno.

 

 1. Pokus sa Aktor o Tagaganap
 • Ang paksa ay ang tagaganap ng kilos
 • Sumasagot sa tanong na “sino?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (mag- , um- , mang- , ma- , maka- , makapag- , maki- , magpa-)
 • Halimbawa
 • Tumula ng isang madamdaming piyesa si Francesca.
 • Ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay para sa ating bayan.

 

 1. Pokus sa Layon
 • Ang paksa ay ang layon ng pandiwa (direct object)
 • Sumasagot sa tanong na “ano?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (-in- , -i- , -ipa- , ma- , -an)
  • Halimbawa
 • Tinula ni Francesca ang isang madamdaming piyesa.
 • Ang buhay ay ibinuwis ng ating mga bayani para sa ating bayan.

 

 1. Pokus sa Benepaktibo o Tagatanggap
 • Ang paksa ay ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap (indirect object)
 • Sumasagot sa tanong na “para kanino?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (i- , -in , ipang- , ipag-)
  • Halimbawa
 • Idinalaw ni Kyeli ang anak sa kanyang ama.
 • Ang ating bayan ay ipinagbuwis ng buhay ng ating mga bayani.

 

 1. Pokus sa Direksyon
 • Ang paksa ay ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap
 • Sumasagot sa tanong na “tungo saan/kanino?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (-an , -han , -in , -hin)
 • Halimbawa
 • Tinunton ni Kyeli at ng anak niya ang landas patungo sa liblib na gubat.
 • Ang iba’t ibang tanawin ay pinuntahan nila.

 

 1. Pokus sa Lokatibo o Ganapan
 • Ang paksa ay ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap
 • Sumasagot sa tanong na “saan?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (pag-/-an , -an/-han , ma-/-an , pang-/-an , mapag-/-an)
 • Halimbawa
 • Pinag-enrolan ni Vian ang Pamantasan ng Pilipinas para sa kanyang araling gradwado.
 • Ang internet ay mapagkukunan ng mga iba’t ibang impormasyon.

 

 1. Pokus sa Intrumental o sa Gamit
 • Ang paksa ay ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap
 • Sumasagot sa tanong na “sa pamamagitan ng ano?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (ipang- , ipinang-, maipang-, -ipinam)
  • Halimbawa
 • Ipinang-enrol ni Vian sa Pamantasan ng Pilipinas para sa kanyang gradwado ang naipong pera.
 • Ipinanlinis niya ng bahay ang mga makabagong kagamitan.

 

 1. Pokus sa Kosatibo o Sanhi
 • Ang paksa ay ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap
 • Sumasagot sa tanong na “bakit?”.
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (i- , ika- , ikina-)
 • Halimbawa
 • Ikinatuwa ni Lyndon ang pagdalaw ni Kenneth.
 • Ikinatuwa ng mga tao ang pagkapanalo muli ni Pacquiao.

 

 1. Pokus sa Repsiprokal o Gantihan
 • Ang simuno ay siyang katuwang o kagantihan ng kilos
 • Ang pandiwa ay may mga panlaping (-kin, -hin, – ka)
 • Halimbawa
 • Sa pagdalaw ni Lyndon kay Kenneth, nagkatuwaan sila.
 • Kinatulong niya ang anak sa pagtratrabaho sa bukid.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s