Bahagi ng Pananalita

Mayroong dalawang bahagi ng pananalita ang PAG-UGNAY at PANANDA

I. PAG-UGNAY

A. PANGATNIG

– Ito ang mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita,parirala o sugnay.

 • Halimbawa:
 • at, pati, ni, subalit, ngunit, dahil, sapagkat, datapwat, bagaman, habang

 1. Pamukod
 • ginagamit sa pagbukod o pagtatangi, gaya ng: o, ni, maging, at man.
 1. Panubali
 • nagsasabi ito ng pag-aalinlangan
 • gaya ng: kung, kapag, pag, sakali, disin sana.
 1. Paninsay
 • kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito.
 • Gaya ng: ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit.
 1. Pananhi
 • nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos.
 • Ang mga ito ay: dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari.
 1. Panapos
 • nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita
 • gaya ng: upang, sa lahat ng ito, sa wakas, at sa bagay na ito.
 1. Panlinaw
 • ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit.
 1. Panimbang
 • ginagamit sa paghahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan
 • gaya ng: at – saka, pati, kaya, anupa’t.
 1. Pamanggit
 • gumagaya o nagsasabi lamang ng iba
 • tulad ng: daw, raw, sa ganang akin/iyo, di umano.
 1. Panulad
 • tumutulad ng mga pangyayari o gawa
 • tulad ng: kung sino…siyang, kung ano…siya rin, kung gaano…siya rin.

B. PANG- ANGKOP

 • mga katagang idinudugtong sa pagitan ng dalawang salita
 • maaaring matagpuan sa pagitan ng pang-uri at pangngalan
 • Ang pang-angkop ay ang mga katagang na, ng at g.
 1. Pang-angkop na –NA : nag-uugnay ng dalawang salita na kung saan ang naunang salita ay nagtatapos sa mga katinig (consonant) maliban sa titik n.
 2. Pang-angkop na -NG – Ito ay isinusulat karugtong ng mga salitang nagtatapos sa mga patinig (vowel). [a, e, i, o u].
 3. Pang-angkop na -G – ginagamit kung ang salitang dudugtungan ay nagtatapos sa katinig na n

C. PANG-UKOL

– ang pang-ukol o preposition sa wikang Ingles ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay sa pangngalan, panghalip, pandiwa at pang-abay sa ibang salita sa pangungusap.

 1. Ginagamit na pangngalang pambalana : ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, para sa.
 2. Ginagamit sa ngalan ng tanging tao – ang gawa, ari, layon, at kilos ay para lamang ngalan ng tao, tulad ng ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, hinggil kay.

 

II. PANANDA

A. Pantukoy

 • Ito ang mga salitang laging nangunguna sa pangngalan o panghalip.
 1. Pantukoy na Pambalana – tumutukoy sa mga pangngalang pambalana

ang, ang mga, mga

 1. Pantukoy na Pantangi – tumutukoy sa pangngalang pantangi (tiyak na tao)

si, sina, ni, nina, kay, kina

B. Pangawing

 • Ito ang salitang nagkakawing ng paksa o simuno at panaguri. Sa Filipino ang ay ay isang pangawing na salita.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s