Patinig

 

I. Mga Salitang Filipino na may mga Tunog na Patinig›

 • ›/a/:  aliw  paso    bira
 • ›/e/:  eroplano  pares  ate
 • ›/i/:  ilog  prito  lalaki
 • ›/o/:  orihinal  propesor  hilo
 • ›/u/:  ulap  duhat  guru
 • ›/Ə/:  dakeapanak     mangan

II. Koneksyon ng /?/ o /h/ sa mga Patinig

 1. › ibon(bird)  /?ibon/
 2. ›pila(queue)  /pilƏh/
 3. ›muli  /muli?/

III. Unang Kaso ng /e/,/i/ at /o/,/u/

 1. ›Nagkakapalit ngunit hindi nagbabago ang kahulugan ng salita.

› Halimbawa:

 • ›babae – babai
 • ›kalapati – kalapate
 • ›lalaki – lalake
 • ›noon – nuon

2. Hiwalay na ponema dahil magkakaiba ang kahulugan at hindi maaaring pagpalitin.

›Halimbawa:

 • ›uso – modern
 • ›mesa – table
 • ›oso – bear
 • ›misa – mass

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s