Mga Diptonggo, Digrapo, at Klaster

I. Diptonggo

 • Ang diptonggo ay ang tunog na nabubuo sa pagsasama ng alin man sa limang patinig at ng mga malapatinig na w o y.
 • Ang diptonggo ay alin man sa mga tunog na /aw/, /ay/, /ey/, /iw/, /iy/, /oy/, o /uy/ sa isang pantig ng salita.
 • Ang /ew/, /ow/, at /uw/ay mga diptonggo subalit walang salita sa Filipino na may tunog na ganito.
  •  aliw (a-liw)  Ang diptonggo ay ang tunog na /iw/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na liw.
  •  sampay (sam-pay) ay may diptonggo na /ay/ dahil ang tunog na ito ay nasa pantig na pay.
 • TANDAAN:
  • Walang diptonggo sa mga salita na may mga titik aw, ay, ey, iw, iy, oy, o uy kapag nahihiwalay ang dalawang titik sa pagpapantig.

 

II. Digrapo

 • Ang digrapo ay kombinasyon ng dalawang letrang pinagsama para katawanin ang isang tunog.
 • Panatilihin ang digrapong ”ch” kapag ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo.
  • Halimbawa:
  • chopsuey
  • chips
  • Chavez
  • charter
 • Palitan ang digrapong “ch” ng “ts” kung ang tunog ay /ts/ sa hiniram na salita.
  • Halimbawa:
  • chalk – tsok
  • cochero – kutsero
  • checklist – tseklist
  • chocolate – tsokolate
  • channel – tsanel
 • Panatilihin ang digrapong ”sh” kapag ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo.
  • Halimbawa:
  • Sharon
  • Shampoo
  • shangri-la
  • shamrock
 • Palitan ang digrapong “sh” ng “sy” kung ang tunog ay /sy/ sa hiniram na salita.
  • Halimbawa:
  • workshop – worksyap
  • shooting – syuting
  • censorship – sensorsyip
  • scholarship – iskolarsyip

III. Klaster

 • Ang klaster, o kambal katinig, ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang patinig.
 • Ang klaster ay maaaring matagpuan sa unahan o inisyal, sa gitna, at sa hulihan o pinal na pusisyon ng salita.
 • Hal. kr, pl, br, tr, rd, rs, ks, etc.
 • Unahan:
  • braso
  • trabaho
  • plano
  • pluma
  • klaster

  Gitna:

  • kontrata
  • kongreso
  • sakripisyo
  • sobre
  • kumpleto

  Hulihan:

  • kard
  • nars
  • relaks
  • klerk
  • plaslayt
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s